ROTAĻU LAUKUMU ATKLĀŠANA
 
Ziemassvētku gaidīšanas laiks mūsu bērnudārzā vienmēr ir īpašs. Ceļā uz Ziemassvētkiem ticam un ceram uz brīnumiem, radām tos paši un priecājamies par citu radītajiem brīnumiem.
Šajā gadā līdz ar pirmo Adventi esam sagaidījuši jau divus lielus brīnumus. Pirmais - baltais, pūkainais sniegs, kas visus tā priecē. Otrais - 29.novembrī mūs apciemoja Cēsu novada pašvaldības pārstāvji - priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis un Izglītības pārvaldes vadītāja Lolita Kokina -, lai kopā ar mums dalītos tik ilgi gaidītajā lielajā priekā - ROTAĻU LAUKUMU ATKLĀŠANĀ.
Protams, šo prieka brīdi garām nelaida arī pats mājas saimnieks Rūķis Rūdis, ar kuru kopā dziedājām "Rūķa Rūda dziesmu", kopā iemēģinājām jaunās rotaļu ierīces.
Sadaļā Fotogalerija var aplūkot iemūžinātos priekpilnās dienas fotomirkļus. 

Vadītāja Liene Cekula 


Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde

aicina darbā

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU 

Prasības pretendentam:

 • iegūta  vai tiek apgūta augstākā pedagoģiskā izglītība, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 569;
 • teicamas valsts valodas zināšanas;
 • spēja strādāt komandā;
 • atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības;
 • komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;
 • sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Galvenie pienākumi:

 • radoši veikt darbu atbilstoši vispārējās izglītības pirmsskolas izglītības programmai;
 • veicināt katra izglītojamā individuālo dotumu attīstību;
 • analizēt  un plānot mācību un audzināšanas darbu;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Par priekšrocību tiks uzskatīts:

 • iepriekšēja pieredze

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu, dinamisku darbu;
 • darbu uz pilnu slodzi;
 • bruto algu 872 EUR
 • profesijas klasifikatora kods 2342 01.

Pretendentam jāiesniedz:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV un motivācijas vēstule.

CV un motivācijas vēstuli sūtīt uz e-pastu: liene.cekula@cesis.edu.lv

Plašāka informācija pa tālruni 28609909.

 
 

LATVIJA MANA 
 
Debess tik zila,
Zāle tik zaļa,
Jūras mūžīgā elpa.
Latvija mana,
Sīksīkais punkts
Pasaules lielajā telpā.
Pieneņu pļavas
Un rapšu lauki
Saules zeltainā gaismā.
Latvija mana,
Svēteļu zeme,
Mana dzimtene skaistā.
Līgo nakts uguns,
Apiņu smarža,
Dziesmas līdz rīta ausmai.
Latvija mana,
Tavs mūžības kods
Ierakstīts tautas dainās.
Veļu laikā
Svecīšu gaisma
Senču piemiņa svētā,
Latvija mana,
Esi tu mums
Viņu asinīm nosargātā.
Egles zars zaļš,
Visbaltākais sniegs,
Mīlas un ticības spēks.
Latvija mana,
Mūžam Tev būt,
Tu- mūsu mantojums svēts.
/skolotāja L.Daugiša/ 

Lai skaisti un piepildīti svētki! 

Administrācija


  

 

Tiem, kas cīnījās par to, lai mums būtu… 

Tiem, kas būvēja to, kas mums ir… 

Tiem, kas dzīvos nākotnē... 

Valsts svētkos sveicienus sūta Pūcīšu  grupa!  

Video sveicienu skatīties: https://failiem.lv/u/r4bbe8xez 

 

  


MĀRTIŅI

Kas dimd, kas rīb ap istabiņu?
Mārtiņa gailīši dancīti veda! 

Mirkli pirms valsts svētkiem, kā parasti svinējām Mārtiņus. Kaut arī šogad izpalika viena no jautrākajām Mārtiņu tradīcijām - ķekatās iešana, tomēr katrā grupiņā tika atrasts veids, kā atzīmēt šos svētkus. Bērni gatavoja maskas savam priekam, gāja rotaļās savas grupas robežās, gatavoja mārtiņgaiļus dažādās tehnikās (zīmēja, līmēja utt.), cepa pīrāgus, ko pašiem mieloties. Un tieši tā notiek sagatavošana dzīvei – prasme dzīvot radoši, pielāgoties apstākļiem, gūt prieku, izejot no ierastā rāmjiem, ļaujoties kaut kam savādākam, jaunam…

Sadaļā Fotogalerija neliels ieskats Mārtiņdienas aktivitātēs. 

Mūzikas skolotāja Māra Ašmane


OKTOBRIS - VESELĪBAS MĒNESIS

Kā ierasts jau gadu aiz gada, oktobris sākās ar Putru nedēļu. Katru dienu ēdienkartē bija kāda putra. Grupas no virtuves saņēma skaisti izrotātas putru bļodas un rotāšana turpinājās grupās katram savā šķīvī. Tika runāts par to, cik dažādas un veselīgas ir putras, no kā tās tiek gatavotas. Ņemot vērā, ka 15.oktobrī  pasaulē tiek atzīmēta Roku mazgāšanas diena, oktobra otrajā  nedēļā arī mēs aktualizējām roku mazgāšanas tēmu. Lai arī higiēnas iemaņas apgūstam ik dienu visa mācību gada laikā, tomēr šajā nedēļā vairāk tika runāts par to, kā rokas mazgāt pareizi, kāpēc vispār vajag mazgāt, kas notiek, ja rokas nemazgā. Trešā nedēļa tika veltīta zobu higiēnas jautājumiem. Mēneša laikā apgūtās zināšanas tika atkārtotas, nostiprinātas un papildinātas pēdējā nedēļā, kuras tēma bija “Esmu tīrs – esmu vesels”.

Katru nedēļu arī vecāki saņēma informāciju par iestādē notiekošo un interneta saites dziesmām un multfilmām, ko varētu paskatīties mājās.  Sadaļā Fotogalerija var aplūkot Veselības mēneša aktivitātes, kas iemūžinātas fotogrāfijās.

Mūzikas skolotāja Māra Ašmane


 

MIĶEĻDIENA

Miķeļdiena ir svētki, kurus svinam rudenī - septembra beigās. Tie ir rudens saulgrieži, gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki, kad ražai jābūt novāktai.

Jau vairākus gadus iestādē ir tradīcija veidot savu “Zaļo dārzu”. Arī šogad  čakli strādājām to iekopjot. Pavasarī kopā domājām, ko sēsim vai varbūt stādīsim. Vasarā ravējām un laistījām. Nu esam izaudzēto novākuši un izveidojuši Miķeļdienas izstādi “Zaļā dārza veltes” ar dažādām interesantām kompozīcijām, parādot arī citiem šī rudens veikumu. Tas aplūkojams sadaļā Fotogalerija.

 Izstādes ceļojošo kausu un diplomu par pirmo vietu šogad ieguva Rūķīšu grupa.

Izglītības metodiķe Olita Āre 


 SATIKŠANĀS ZINĪBU DIENĀ 

Rudens smarža gaisā, asteru un gladiolu ziedi bērnu rokās, priecīgs satraukums sirdī – tāds ir 1.septembris.  Ar svētku sajūtu – gan lieliem, gan maziem.

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gadus, mūsu iestādē pie vārtiem bērnus sagaidīja rūķi – ar priecīgu sveicienu, palīdzot atrast ceļu uz grupiņu vai vienkārši pasakot laba vēlējumu. Tālāk - tikšanās grupiņā ar smaidīgām, mīļām grupas skolotājām un skolotāju palīgiem. Pēc jauka, pārsteigumiem pilna rīta cēliena, bērni atkal devās ārā, kur viņus joprojām gaidīja rūķi, lai kopīgi padejotu. Ņemot vērā, ka nevaram pulcēties visi kopā, bērni pie rūķiem ieradās atsevišķi pa grupām.

Mācību gads sācies priecīgi un saulaini.  Lai daudz skaistu, labu dienu visiem! Lai veiksmīgs šis mācību gads!

Mūzikas skolotāja Māra Ašmane