MIĶEĻDIENA

Miķeļdiena ir svētki, kurus svinam rudenī - septembra beigās. Tie ir rudens saulgrieži, gada auglīgās daļas aizvadīšanas svētki, kad ražai jābūt novāktai.

Jau vairākus gadus iestādē ir tradīcija veidot savu “Zaļo dārzu”. Arī šogad  čakli strādājām to iekopjot. Pavasarī kopā domājām, ko sēsim vai varbūt stādīsim. Vasarā ravējām un laistījām. Nu esam izaudzēto novākuši un izveidojuši Miķeļdienas izstādi “Zaļā dārza veltes” ar dažādām interesantām kompozīcijām, parādot arī citiem šī rudens veikumu. Tas aplūkojams sadaļā Fotogalerija.

 Izstādes ceļojošo kausu un diplomu par pirmo vietu šogad ieguva Rūķīšu grupa.

Izglītības metodiķe Olita Āre 


 SATIKŠANĀS ZINĪBU DIENĀ 

Rudens smarža gaisā, asteru un gladiolu ziedi bērnu rokās, priecīgs satraukums sirdī – tāds ir 1.septembris.  Ar svētku sajūtu – gan lieliem, gan maziem.

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gadus, mūsu iestādē pie vārtiem bērnus sagaidīja rūķi – ar priecīgu sveicienu, palīdzot atrast ceļu uz grupiņu vai vienkārši pasakot laba vēlējumu. Tālāk - tikšanās grupiņā ar smaidīgām, mīļām grupas skolotājām un skolotāju palīgiem. Pēc jauka, pārsteigumiem pilna rīta cēliena, bērni atkal devās ārā, kur viņus joprojām gaidīja rūķi, lai kopīgi padejotu. Ņemot vērā, ka nevaram pulcēties visi kopā, bērni pie rūķiem ieradās atsevišķi pa grupām.

Mācību gads sācies priecīgi un saulaini.  Lai daudz skaistu, labu dienu visiem! Lai veiksmīgs šis mācību gads!

Mūzikas skolotāja Māra Ašmane