Ābeles jau dārzosrudis.jpeg
Smagi lejup līkst.
Nobrieduši augļi
Zaru rokās tvīkst.
Gatvēs kļavu lapas
Spilgti iedegas.
Laukos pilnas vārpas
Kupli zeltojas.

/Dzidra Rinkule-Zemzare/ 

Klāt atkal 1. septembris! 

Ar pozitīvām emocijām, enerģiju, aizrautību, prieku un zināšanu kāri. Kādam viss būs svešs un nezināms. Kādam būs nepieciešams atbalsts un mīļš vārds. Kāds bērnudārza grupā atgriezīsies un steigs satikt savus draugus, skolotājus un dalīsies vasaras piedzīvojumos… 

Lai vasaras saules siltums visu mācību gadu tiek saglabāts sirdī un dāsni dāvāts apkārtējiem, bet bērniem - prieks par jauniem un patīkamiem atklājumiem!

Iestādes administrācija