Aicinām savai komandai pievienoties 

 radošu, atbildīgu un pārmaiņām atvērtu

 pirmsskolas izglītības skolotāju.

 

 

 


Jauns ēdinātājs

Cēsu novada pašvaldība saņēmusi ēdinātāja SIA “Vectēvs” vēstuli par tā maksātnespējas paziņošanu. Uzņēmums līdz šim nodrošināja ēdināšanu Cēsu 1.,3.,4. un 5.pirmsskolas izglītības iestādē. Cēsu novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar SIA “Vectēvs” par līgumsaistību pārtraukšanu 2020.gada 19.jūnijā (pēdējā pakalpojuma sniegšanas diena).

Līgums ar SIA “Vectēvs” tika noslēgts iepirkuma rezultātā 2019.gada janvārī. Līguma darbības termiņš ir šī gada 31.augusts. Pašvaldības iepirkumu plānā 2020.gadam jau bija paredzēts izsludināt jaunu publisku iepirkumu ēdināšanas nodrošināšanai Cēsu novada bērnudārzos. Lai gan pavasarī valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ iepirkuma izsludināšana nedaudz aizkavējusies, tas tiks ievietots Elektroniskajā iepirkumu sistēmā šī gada jūnijā.

Lai nodrošinātu ēdināšanu bērnudārzos līdz līguma noslēgšanai ar iepirkumā izraudzīto ēdinātāju, Cēsu novada pašvaldība ir noslēgusi vienošanos ar SIA “Žaks-2” par bērnu ēdināšanu no 2020.gada 25.jūnija līdz 2020.gada 31.augustam, nemainot ēdināšanas maksu.

Vecākiem, kuru bērni apmeklē izglītības iestādi šajā periodā, jānoslēdz līgums par ēdināšanas pakalpojuma apmaksu ar SIA “Žaks-2”, līgumu parakstot pie grupas skolotājām.

  


No 10.jūnija ārkārtējā situācija valstī ir atcelta, turpinot noteikt ierobežojošus pasākumus, tāpēc:

  1. bērnu sagaidīšana no rīta un izņemšana vakarā notiek grupas āra laukumā, ja laikapstākļi to ļauj, vai pie grupas ārdurvīm, izmantojot grupas zvana pogu vai iepriekš sazinoties ar grupas skolotāju;
  2. netiek pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, klātbūtne Iestādē;
  3. netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (klepus, iesnas, paaugstināta temperatūra) klātbūtne IestādēBērnu un darbinieku veselības skrīningu veic Iestādes nozīmēta persona, veicot vizuālu novērojumu un īsas pārrunas ar bērna vecākiem;
  4. ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), Iestāde:
    • izolē bērnu atsevišķā telpā, kurā nodrošina tā paša pieaugušā, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam, klātbūtni;
    • sazinās ar bērna vecākiem, kas nekavējoties ierodas pēc bērna. Vecāki telefoniski kontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
    • bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Iestādē saskaņā ar ārstējošā ārsta norādījumiem.

Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Iestāde rīkojas atbilstoši Iestādes infekcijas slimību ierobežošanas kārtībai, izolē bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar bērnu vecākiem un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam.

Lūgums vecākiem atbildīgi izvērtēt savu lēmumu par bērna atrašanos pirmsskolas iestādē Covid-19 vīrusa turpināšanās laikā! Grupu skaits būs samazināts, bērniem nodrošinot vietu apvienotajās grupās, jo vienlaicīgi darbiniekiem jānodrošina ikgadējie atvaļinājumi.

 Iestādes administrācija

 


 

Informācija par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes darbu vasaras periodā.

Saskaņā ar Cēsu novada pašvaldības 18.05.2020. rīkojumu Nr.2-1-2/355 "Grozījumi 03.01.2020. rīkojumā Nr. 2-1-2/1 “Par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu no 16.06.2020. līdz 31.08.2020.” 

pirmsskolas izglītības programma tiks īstenota bez pārtraukuma, uzņemot bērnus atbilstoši valstī noteiktās situācijas noteikumiem un ierobežojumiem.

 Iestādes administrācija 

 


LEPOJAMIES

Līdz ar siltajiem saules stariem, putnu vīterošanu, ziedu smaržām -  noslēgumam tuvojas aizvadītais mācību gads.

Mūsu iestādes 5-6 gadīgo bērnu grupas aktīvi iesaistījās dažādās SIA "ZAAO" Dabas un tehnoloģiju parka "URDA" rīkotajās nodarbībās un akcijās. Paldies sakām bērniem, kuri ieguva jaunu pieredzi un zināšanas, drosmi eksperimentēt; skolotājām – par vēlmi izzināt un piedalīties; vecākiem – par atbalstu un līdzdarbošanos.

Par dalību esam saņēmuši PALDIES no SIA "ZAAO" Dabas un tehnoloģiju parka "URDA"… Lasīt vairāk

  Izglītības metodiķe Olita Āre

 


 
Kad manai zemei ir svētki, 
Tie neatnāk tāpat vien, pēkšņi, 
Bet ieslīd mājās caur domām un vārtiem, nemaz kas nav atvērti. 
Tā tas notiek. Tā vienkārši notiek 
Un es nemaz neprotu pateikt, 
Kā svētki atrod ceļu uz dziesmiņām 
Vai uz to, ko mums pastāsta tētis. 
Bet svētki ir klāt! Tie iemirdzas mūsu acīs un stājā. 
Kad manai zemei ir svētki, tad gaišu, gaišu liesmu mirdz svecītes,
Mammas acis un māja. 
 ( M. Laukmane) 

Baltā galdauta svētki ir par kopā būšanu un kopīgu darbu darīšanu – šogad to varam īstenot ģimenē. Klāt baltu galdu, vilkt baltu kreklu un debesīs ieraudzīt baltu brīvības sauli! 

Radiet svētku sajūtu sev un savās mājās ar baltām domām par baltiem darbiem. 

Lai skaistas svētku svinēšanas tradīcijas katrā ģimenē!

 Izglītības metodiķe Olita Āre


RŪĶA RŪDA VĀRDA DIENA 

Katru gadu dienā, kad kalendārā lasāms Rūda vārds, arī mēs savā iestādē svinam vārda dienu mūsu rūķim Rūdim. Šogad Rūda svētku diena bija mazliet neparasta, jo sveicēju pulciņš pavisam neliels – vien tie bērni, kas apmeklē dežūrgrupu. Taču viss, kas notika, bija ļoti no sirds. No rīta uzzinājuši, ka gatavojamies svinēt Rūda vārda vārda dienu, bērni paši bez skubināšanas sāka gatavot Rūdim apsveikumus, dāvanas – zīmēja, krāsoja, locīja un līmēja. Katram pašam bija sava ideja. Tapa vēdekļi, stabule un zīmējumi. Katrs bērns pateica Rūdim novēlējumu un pasniedza dāvaniņu. Pēc tam sekoja rotaļas un dejas. Svētku brīža noslēgumā skolotāja Daira atrada Rūdim kabatā  bērniem domātu cienastu – mazās krāsainās pavasara konfektītes. Dažādu krāsu taurenīši, vardītes, kukainīši veikli sabira mazajās mutītēs, sagādājot saldu prieka mirkli… Lasīt vairāk

Mūzikas skolotāja Māra Ašmane


LIELDIENAS  

Lai arī šis pavasaris atšķiras no citiem ar sarežģītu situāciju valstī, tomēr bērnu prieku neviens nav atcēlis. Tāpēc bērni, kuri apmeklē dežūrgrupu, nedēļā pirms Lieldienām, izdzīvoja gatavošanos šiem svētkiem un piedzīvoja vairākus priecīgus pārsteigumus. Grupā tika runāts par Lieldienām, lasītas pasakas. Bērni darba lapās krāsoja cāļus, olas, Lieldienu zaķi. Zīmējumā palīdzēja atrast zaķim izkrāsotās olas. Un tad – notika brīnums! Izgājuši ārā bērni ieraudzīja noskumušu zaķi, kurš patiešām olas pazaudējis. Bērni pa maliņu maliņām atrada pazudušās olas. Tad sekoja olu ripināšana. Aktivitātes ārā tika veiktas ar koka olām. Bet atgriežoties grupas telpā bērnus gaidīja nākamais pārsteigums – īstas skaisti krāsotas Lieldienu olas… Lasīt vairāk

 Pirmsskolas skolotāja Sanita Putniņa


ZIEMASSVĒTKU GAIDĪŠANAS LAIKS 

Jau atkal klāt ir gada gaišāko svētku – Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Tas ir laiks, kad mēs visi – lieli un mazi – ceram, ka kaut kas no Ziemassvētku lielā prieka ielīs mūsu sirdīs. Kā jau katru gadu, Ziemassvētku gaidīšanas laiku iesākām ar pulcēšanos svētku zālē, kopīgi dziedātām dziesmām un aizdegtu pirmo svecīti Adventa vainagā.

Aizsācies ar pirmās Adventes svecītes iedegšanu, Ziemassvētku gaidīšanas laiks turpinājās visu mēnesi. Kas ir Ziemassvētki un kā tos sagaidīt? Kas ir Ziemassvētku brīnums? Kā iegūt Ziemassvētku smaržu? Kā radīt prieku sev un citiem? Kāpēc Ziemassvētki ir piedošanas un labestības laiks? Ar šiem jautājumiem nodarbināti gan lielie, gan mazie bērni.

Tika plānots un apspriests, gatavotas dāvanas vecākiem un draugiem, zīmēti apsveikumi, gatavoti eglīšu rotājumi, sagaidīti ciemiņi, dāvāts prieks cilvēkiem Cēsu ielās, bija iespēja piestāt foto stūrītī, baudīt sniegpārslu maģiju svētku zālē un garajā gaitenī, tika cepti cepumi, pīrādziņi un, protams, piparkūkas, kuru maģiskā smarža piepildīja visu bērnudārzu.

Ziemassvētku gaidīšanas laika aktivitātes fotogrāfijās aplūkojamas sadaļā Galerijas.

Brīnumi notiek, ja tiem tic! Skaistu un brīnumainām sajūtām piepildītu svētku laiku!

Izglītības metodiķe Olita Āre


TAVAS MĀJAS IR TAVA LAIME, TAVA ZEME- TĀ TAVA SIRDS 

Esam aizvadījuši darbīgu un patriotisku nedēļu, sagaidot Latvijas 101. dzimšanas dienu - ar Lāčplēša dienas aktivitātēm, telpu rotāšanu, mierpilnu un gaišu svētku koncertu un, kā jau dzimšanas dienā pienākas, svētku tortes gatavošanu. Bet dodoties mājup, varējām izbaudīt gaismas ceļu... Lasīt vairāk

Svinēt Latvijas dzimšanas dienu nozīmē izrādīt cieņu pret zemi, kurā dzīvojam, izrādīt cieņu – vienam pret otru. Būsim lepni par to, kas šodien esam!

 Izglītības metodiķe Olita Āre


DŽIMBAS 9 SOĻU DROŠĪBAS PROGRAMMA 

dzimba_logo_bilde.jpg

Sākot ar novembri, mūsu pirmsskolas izglītības iestāde īsteno Džimbas 9 soļu drošības programmu. Tas ir 9 nodarbību cikls ar mērķi izglītot bērnus par personīgo drošību, tādējādi mazinot vardarbības riskus bērnu dzīvē. Programma tiek īstenota sagatavošanas grupas bērniem, ko vada nodibinājuma "Centrs Dardedze" aģente Olita Āre.
Par Džimbas drošības programmu vairāk lasiet šeit  www.dzimba.lv

Izglītības metodiķe Olita Āre

 

 


MĀRTIŅDIENA martini.jpg 

Nogodēju rudzus miežus, nogodēju apinīt’ 
Apsēdos(i) pie galdiņa Mārtiņdienu daudzināt. 
Mārtiņš brauca ziemas ceļu, mīkstu sniegu putināj' 
Mīkstu sniegu putināja, sargāj' manu rudzu lauku. 
/latv.t.dz./
 

Oktobra mēneša tēmas bērnudārzā bija saistītas ar rudens veltēm. Bērni novāca ražu - dārzeņus, ko pavasarī paši bija iesējuši, pētīja, kas izaudzis, domāja, ko no tā pagatavot, paši gatavoja dažādus salātus. Likumsakarīgs ražas laika un lauku darbu noslēgums – Mārtiņdiena. Pienenīšu un Lācīšu grupu bērni ģērbās maskās un devās ciemos pie pārējo grupu bērniem. Visur ķekatnieki tika uzņemti ar prieku, un bērni labprāt iesaistījās kopīgās rotaļās… Lasīt vairāk

 Mūzikas skolotāja Māra Ašmane


OKTOBRIS

Oktobrī, Putras nedēļas ietvaros, iestādē notika dažādas aktivitātes. Paldies vecākiem par atbalstu un "Rīgas Dzirnavniekam" par veselīgajām, garšīgajām dāvanām... Lasīt vairāk

24.oktobrī mūsu iestādē notika Slimību profilakses un kontroles centra organizēts izglītojošs pasākums  par personīgo higiēnu. Pasākuma ietvaros, izmantojot eksperimentus, spēles un animācijas filmu, bērniem tika skaidroti dažādi personīgās higiēnas aspekti, īpaši uzsverot roku mazgāšanas nozīmi... Lasīt vairāk

Pievēršam īpašu uzmanību veselībai... Lasīt vairāk

Putras nedēļā ēdam putras un dzeram zāļu tējas... Lasīt vairāk

Desmit fakti par putrām...  Lasīt vairāk

Medicīnas māsa Iveta Šilinska


RŪPES PAR BĒRNU VESELĪBU

Lai justos labi, ir svarīgi ievērot higiēnu ikdienā... Lasīt vairāk

Agrā bērnībā apgūtas personīgās higienas iemaņas liek stiprus pamatus labai veselībai nākotnē... Lasīt vairāk

Lai bērns ikdienā justos labi, ir svarīgi nēsāt tīru un kārtīgu apģērbu... Lasīt vairāk

Viena no pirmajām higiēnas iemaņām, kas jāiemāca bērnam, ir roku higiēna... Lasīt vairāk

Medicīnas māsa Iveta Šilinska


 SATIKŠANĀS ZINĪBU DIENĀ aktualitates_zinibu_diena.jpg

Kaut kur tālumā uz lauka
dzestrs rīts tiek miglā tīts. 
Kaut kur pļavā, rīta rasā     
kājas mazgā septembris.

Atkal skan bērnu priecīgās čalas Noras ielā - kā nu nē! Kalendārs rāda: 2.septembris - laiks  pēc vasaras atpūtas doties uz bērnudārzu, lai atkal satiktos ar draugiem. Kā jau katru gadu – neiztikt bez jautrajiem Rūķiem. Šogad  tie jautrojās un nodarbojās ar eksperimentēšanu…Lasīt vairāk

 Izglītības metodiķe Olita Āre


 

 

Jaunajā mācību gadā visi kopā radīsim brīnumus, gūsim prieku no kopābūšanas, draudzēsimies, sadarbosimies, eksperimentēsim un atklāsim. Lai mums brīnumains un draudzīgs jaunais mācību gads!

Vadītāja Liene Cekula