Pamatojoties uz MK 17.09.2013. noteikumiem Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu", tiek sastādīts:

DIENAS RITMS

 1., 2., 3. pirmsskolas izglītības posmā

LĪDZ BROKASTĪM (7:00 - 8:30) Skolotāja vadīta un bērnu brīva rotaļdarbība. Bērnu sagaidīšana grupas telpā vai rotaļu laukumā, kustību aktivitātes, darbošanās mācību centros individuāli, pāros, grupās, rotaļas, spēles, "Kustību rītiņš".

BROKASTU LAIKĀ (8:30 - 9:10) Personīgā higiēna, galda klāšana, novākšana, pieklājības normu ievērošana, galda rituāls.

LĪDZ PUSDIENĀM (9:10 - 12:00) Telpā un āra vidē*:informācija par dienas ritu, notikumiem, satikšanās aplis, veselības un fiziskās aktivitātes, muzikālās rotaļnodarbības, mākslas nodarbības, dinamiskās pauzes, mācību uzdevumi mācību centros grupā un apkārtējā vidē individuāli, pāros, grupās, kopīga domāšana, plānošana, refleksija.

PUSDIENU LAIKĀ UN PĒC PUSDIENĀM (12:00 - 13:00) Personīgā higiēna, galda klāšana, novākšana, pieklājības normu ievērošana, galda rituāls, gatavošanās atpūtai, kopīga pasaka/stāsts, mūzika. 

ATPŪTA (13:00 - 15:00)

PĒCPUSDIENA  (15:00 - 16:00) Pakāpeniska celšanās, personīgā higiēna, galda klāšana, novākšana, pieklājības normu ievērošana, galda rituāls, informācija par gaidāmajiem notikumiem pēcpusdienā.

PĒCPUSDIENA (16:00 - 19:00) Telpā un laukumā*: mākslas nodarbības, lasīšana, grāmatu laiks, individuāls darbs ar skolotāju, darbošanās mācību centros individuāli, pāros, grupās, lomu spēles, dramatizācijas rotaļas, veselības un fizisko aktivitāšu rotaļnodarbības, muzikālās rotaļnodarbības, kopīga domāšana, refleksija, individuālas sarunas, kopīga darbošanās ar vecākiem.

* Atbilstoši laika apstākļiem, bet ņemot vērā, ka bērni var darboties ārā arī mitrā un vēsā laikā

Bērnu dienas režīmā var tikt veikts izmaiņas, ja:

  • veikti grozījumi MK noteikumos
  • būtiski mainās iestādes darba organizācija
  • pedagoģiskā padome sniedz pamatotus priekšlikumus