IESTĀDĒ DARBOJAS INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI 

  

ANGĻU VALODA 5-6 gadus veciem bērniem, vada Olita Āre  - pirmdienās

 

VOKĀLAIS PULCIŅŠ 3-6 gadus veciem bērniem, vada Aija Pēlmane  - otrdienās un trešdienās

 

DEJU PULCIŅŠ 3-5 gadus veciem bērniem, vada Sanita Ceriņa  - pirmdienās un ceturtdienās

 

FLORBOLS 5-6 gadus veciem bērniem, vada florbola kluba "Lekrings" treneri - pirmdienās