5. grupa - ĶIPARIŅI

Bērnu vecums 3 - 4  gadi

Skolotājas Daira Upīte,  Evija Lomašonoka

Skolotājas palīdze Inese Lasmane

Dienas ritms

 

 

  

RUDENS SVĒTKI - MIĶEĻI

Rudentiņš bagāts vīrs... Rudenī, kad dārzos novākta raža un sagatavoti krājumi ziemai, tiek svinēti Miķeļi – ražas un pārticības svētki.

Septembra pēdējās nedēļās mazie Ķipariņi cītīgi iepazina daudzveidīgās rudens veltes – dārzeņus un augļus. Mācījāmies tos atpazīt attēlos un dabā, iepazinām caur garšas un taustes sajūtām. Piektdien, 29. septembrī svinējām Miķeļdienu. Jautrās rotaļās un dejās izdzīvojām ražas novākšanu, iejutāmies dažādu dārzeņu un augļu tēlos. Interesantā un bērniem aizraujošā veidā izmantojām grupas dobē novāktos kartupeļus, sarīkojot īstas kartupeļu ripināšanas sacensības. Nobaudījām arī veselīgo Miķeldienas cienastu – gardos burkānus, ābolus, kāpostus…Lasīt vairāk

Paldies bērnu vecākiem par sarūpētajiem dārzeņiem un augļiem! Tos lietderīgi izmantojām gan ikdienas aktivitātēs, gan  svētku cienastā.

Pirmsskolas skolotāja Evija Lomašonoka