Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde

Noras iela 15, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

iestādes vadītāja Liene Cekula tālr.:  64121361

izglītības metodiķe Aina Tarasova  tār.: 64121363

vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā Spodra Smerotkina tālr.: 64121363

lietvede Ilze Ambaine tālr.: 64121214

iestādes mob. tālrunis:  28609909

E-pasts: 3pii@novads.cesis.lv