Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde

Noras iela 15, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

iestādes vadītāja Liene Cekula tālr.:  64121361;  28609909

Vadītājas pieņemšanas laiks ceturtdienās 15.00-18.00 vai arī jums piemērotā laikā, tikšanos iepriekš saskaņojot.

izglītības metodiķe Olita Āre tār.: 64121363

vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā Spodra Smerotkina tālr.: 64121363

lietvede Ilze Ambaine tālr.: 64121214

E-pasts: 3pii@novads.cesis.lv