Bērnudārzā ik dienu bērni dzīvo pasakās, dziesmās un rotaļās, apgūst jaunas prasmes, iemaņas, ceļo burtu un ciparu pasaulē. Bērnudārzā ik dienas satiekas labākie draugi, mīļākās audzinātājas, auklītes un citi darbinieki. Droši varam teikt, ka bērnība tiek izdzīvota visā savā skaistumā ...

Iestādes darba laiks:   

No 7.00  līdz 19.00 (darbdienās)

Grupu skaits: 11     

Bērnu skaits: 224 vecumā no 1,3 -7 gadiem

Iestādē strādā:

pedagoģiskais personāls: 28 darbinieki,

saimnieciskais personāls: 21 darbinieki.