11.grupa - PELĪTES

Bērnu vecums 2 - 3 gadi 

Skolotājas Inga Bērziņa, Jana Stepanova

Skolotājas palīdze Daiga Ozoliņa, Ērika Konstantinova

Dienas ritms

 

JŪLIJS 

Jūlijs mazajiem Pelēniem pagājis izzinot, pētot, salīdzinot, pamanot, brīnoties, priecājoties... Iegūti jauni draugi, kuri grupiņā ieradās no citiem bērnudārziem. Kopīgi svinējām dzimšanas un vārda dienas. Vasara ar saviem mainīgajiem laika apstākļiem aicināt aicina – vēro, pasmaržo, ieklausies, patausti… Esam izstaigājuši jau zināmās vietas – Maija parku, Pils parku, Pirtsupītes gravu, lai vērotu un salīdzinātu, kas tur jau redzēts un pazīstams, bet kas mainījies kopš pavasara. Esam aplūkojuši visu, kas kustās, peld, rāpo, lido, zied, plaukst, smaržo… Priecājušies pa saulīti un vērojuši negaisa mākoņus, ieklausījušies pērkona dunā un pamanījuši zibeņus. Grupas laukuma smilšu kastē sacepts daudz kūku. Pavisam lietainās dienās izspēlētas visas galda spēles un kopā ar auklīti iekārtots dīvāns leļļu stūrī. Aizmiegot dienas miedziņā kopīgi izdziedātas šūpļa dziesmas. Un darbojoties visās šajās aktivitātēs nostiprinām prasmi palūgt palīdzību, palīdzēt otram, risināt problēmas runājot, jautājot… Lasīt vairāk

Lai saulains, interesants, jaukiem iespaidiem bagāts augusts bērniem un ģimenēm!

Mūzikas skolotāja Māra Ašmane


LĪGO! 

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena:
Pār siliem, pār mežiem
Ienāk manā sētiņā... Lasīt vairāk

 


MĀTES DIENA 

Iejāja ziedonis 
Pa dārza vārtiem, 
Apbēra ābeli  
Ziediem balt-sārtiem...
 
Mīļo māmiņ, ļauj man paņemt Tevi aiz rokas un ievest ziedošā dārzā!  
Ļausim uz mirkli apstāties laikam, lai esam tikai Tu un Es...

Ar šādu ielūgumu mazie Pelēni aicināja savas mammas uz svētku pasākumu, kurš noritēja ziedošā ābeļdārzā. Pavasara skaistākie svētki ir Māmiņdiena, tā ir tā diena, kad gribas savas mammītes vēl vairāk mīļot un lutināt, un kurš gan to darīs, ja ne pašu bērni. Pelēni ar lepnumu sirdī un mirdzošām acīm dziedāja dziesmas un dejas. Bērni ar mammām veidoja īpašus  statīvus, uz kuriem uzlikt kopā iemūžinātos mirkļus. Ar lielu saviļņojumu bērni lutināja un mīļojas savas mammītes, ļāva rociņām būt vēl maigākām, sasmērējot tās ar krēmiņu, un matiem vēl skaistākiem, tos izķemmējot. Mīļuma brīdis - brīdis tikai starp mammu un viņas bērnu. Tā ir Māmiņu diena! Lasīt vairāk

 Grupas skolotājas 


PAVASARA SVĒTKI - LIELDIENAS

Mazie Pelēni cītigi gatavojās šiem svētkiem. Tika izdekorēta grupas telpa ar pašu bērnu veidotiem rotājumiem. Pelēni mācījās dažādas svētku dziesmas un dejas, devās rotaļās, kā arī mācījās, veidoja un krāsoja papīra zaķus, olas. Līdz pienāca lielā diena. 16.aprīlis mazajiem Pelēniem bija ļoti īpašs. Bērnus apciemoja īsts zaķis, ar kuru viņi devās rotaļās un cienāja ar burkāniem. Visi kārtīgi izšūpojās. Lielu prieku bērniem sagādāja olu meklēšana bērnudārza pagalmā... Lasīt vairāk

 Grupas skolotājas 


MARTS - TEĀTRA MĒNESIS

Pavasaris beidzot ir atnācis un mazajiem Pelēniem tas bija īpašs radošs un piedzīvojumu pilns laiks. Bērni mācījās izteikt un parādīt sevi izspēlējot dažādas pasakas un izmantojot rotaļu dzīvnieciņus, gan gatavos šablonus, gan pašu gatavotās maskas. Kā arī Pelēni apmeklēja divas izrādes - Lācīšu  grupiņas bērnu veidotu priekšnesumu "Kas teica Ņau" un pedagogu uzvedums "Kazlēns kurš mācēja skaitīt līdz  desmit". Ar skaistiem ziediem mazie Pelēni sveica jaunos māksliniekus… Lasīt vairāk

Arī 8. martu bērni pavadīja īpaši - jau no paša rīta meitenes un skolotājas tika apdāvinātas ar puķēm, un visas dienas garumā mielojāmies ar kārumiem… Lasīt vairāk

Liela uzmanība šomēnes tika pievērsta dažāda veida dzīvnieciņiem, kas bērniem ļoti patika! Izgatavojām aplokus, krātiņus, rezultātā izveidojām veselu  zoodārzu! Lasīt vairāk

Tāpat arī bērni turpināja apgūt pašapkalpošanās prasmes, uzklāt galdu sev, saģērbties ievērojot secību, kā arī apguvām pirmās prasmes darbībā ar šķērēm. Un tam visam pa vidu izdevās noķert arī pirmos siltos saules starus!   Lasīt vairāk

Paldies vecākiem par sadarbību!

 Grupas skolotājas 


FEBRUĀRIS 

Februāris - īsākais mēnesis gadā, bet cik daudz var uzzināt un paveikt tajā! Visa mēneša garumā mazie Pelēni iepazinās ar dažādām profesijām. Bērni viesojas bērnudārza virtuvē, kur viņus sagaidīja mūsu mīļās pavārītes, lai iepazīstinātu un ļautu pašiem izpētīt un aplūkot dažādas ierīces un darbarīkus. Medmāsas kabinetā bērni iepazinās ar pirmās palīdzības somu - aptieciņu un tās saturu. Izspēlējām  arī pārdevēja un šofera profesijas. Vēl šajā mēnesī paspējām nogaršot pašu stādītos zirņu dīgstus un svaigos lociņus. Turpinājām apgūt arī dažādas jaunas prasmes.
14. februārī mūsu grupiņā tika organizēta Atvērto durvju diena. Šajā dienā vecākiem bija iespēja "izdzīvot" dienu bērnudārzā. Pelēniem šī diena bija ļoti nozīmīga.  Viņi guva jaunus iespaidus un bagātināja emocionālo dzīvi. Šīs dienas mērķis - saprast bērnu, palīdzēt viņam būt pašam, neatkārtojamam, unikālam, jo tikai no mums ir atkarīgs vai bērna dzīve būs pārsteidzoša un interesanta! Lasīt vairāk

 Grupas skolotājas 


VECVECĀKU PĒCPUSDIENA

Vecmāmiņ, par tavām siltām rokām
Šodien skan lai sirsnīgs, mīļš paldies
Par tām pasakām, zeķītēm un cimdiem
Un par dziesmām tevis mācītām.
Vectētiņ, šodien paldies gribam sacīt,
Ka māci saprast- kas labs un kas ļauns
Pa darba tikuma ceļu prati mūs vadīt
Lai dzīvi veidojot nebūtu kauns.
 

Sirsnīgi un mīļi mazie Pelēni pavadīja pēdējo janvāra dienu  ar saviem vecvecākiem. Kopā visi gāja rotaļās, dejoja un dziedāja.Sagaidot sveču mēnesi - februāri, bērni kopā ar vecvecākiem no vaska plāksnēm veidoja īpašas svecītes, ar lielu mīlestību un pilnu labu vēlējumiem.  Patīkams satraukums pārņēma ikvienu šajā dienā- gan bērnus, skolotājus un vecvecākus, mūsu grupas bērniem tie bija pirmie vecvecāku svētki. Omēm un opiem bija iespēja redzēt vidi, kurā ikdienā dzīvo viņu mazbērni. Vecvecāku acīs mirdzēja prieks un lepnums par sava mazbērna sniegumu, kā arī bērni paši bija ļoti saviļņoti  par mīļo viesu klātbūtni bērnudārzā... Lasīt vairāk

 Paldies vecvecākiem par atsaucību! 

Grupas skolotājas 


JANVĀRIS

Sniedziņš krīt, sniedziņš krīt,
Visu zemi apsegs drīz.
Sniedziņš krīt uz vaidziņiem,
Sniedziņš krīt uz pleciņiem,
Sniedziņš krīt uz kājiņām,
Iekrīt mūsu rociņās-
Ai, cik priecīgas ir tās!
 
Priecīgi arī mazie Pelēni, ziema turpina mūs lutināt. Bērni centīgi veidoja sniegavīrus, ar lāpstām tīrīja apsnigušo rotaļu mašīnu, neizpalika arī ragavas un “ābolīši”… Lasīt vairāk

Īpaši aukstās dienās, sniegu nesām grupā, lai varētu izpētīt to, arī nokrāsot ar krāsām, izmantojot dažādas palīgierīces. Saldējām arī ūdeni, veidojot ledus bumbas un krelles. Grupas telpās izveidojām izstāžu namu ar mazo Pelēnu radošiem darbiņiem… Lasīt vairāk

Mēnesi noslēdzām ar mīlestības un sirsnības pilnu pasākumu kopā ar vecvecākiem.

Grupas skolotājas


ZIEMASSVĒTKI

Ziemassvētki ir ģimenes tuvības, mīlestības, brīnumu un, protams, arī smieklu un jautrību laiks. Lai iejustos svētku noskaņā mazie Pelēni pavadīja decembra mēnesi ļoti radoši. Bērni pavadīja daudz laika ārā priecājoties par sniegu, veidojot sniegavīrus, sniega eņģelīšus un vienkārši spēlējoties. Kad ārā bija ļoti auksts mazie pelēni veidoja ielūgumus vecākiem uz svētku eglītes pasākumu un apsveikumus gan audzinātājām, gan vecākiem, gan bērnudārza personālām un citu grupiņu bērniem šajos brīnišķīgajos svētkos. Ik dienu bērni vēra vaļā adventes kalendāru, kur bija vecāku novēlējumi, un veidoja rotājumus gan grupiņas telpai, gan lielajai, krāšņajai eglei, kura sveica ik vienu bērnu ienākam bērnudārzā. Liels pārsteigums bija, kad ciemos nāca rūķi ar dāvanu maisu un mīļi visus sveica. Mazajiem Pelēniem šis laiks bija pilns mīlestības un jautrības… Lasīt vairāk

Grupas skolotājas

LATVIJAI 100
 
Novembris ir īpašs mēnesis, jo mūsu Latvijai ir 100 gadu. Arī mazie Pelēni piedalījās Latvijas dzimšanas dienai veltītajās aktivitātēs. Kopā ar visu grupiņu bērniem piedalījāmies sporta dienā par godu valsts svētkiem. Gatavojoties svētku koncertam, grupas skolotājas pagatavoja vainadziņus meitenēm un taurenīšus zēniem, protams, Latvijas krāsās. Bērni saposās un piedalījās koncertā. Piektdienā tika gatavota svētku kūka... Lasīt vairāk
Grupas skolotājas

LABO DARBU NEDĒĻA
 
Pirmie rudens mēneši skrien ļoti ātri, bet mazajiem Pelēniem tie ir brīnumu un jautrības laiks. Ejot  pastaigā uz Pils parku vērot rudens dabas parādības- krāsainās lapas, sakritušās zīles, lapkriti, bērni ievēroja ka parkā strādā sētnieki- grābj, krāmē, ved prom sakritušās koku lapas. Labo darbu nedēļas ietvaros mazie Pelēni ņemot līdzi visus darba rīkus - grābekļus, ķerras, gāja palīgā sakopt mūsu skaisto parku. Bērni ar lielu prieku un aizrautību cītīgi darbojās, gūstot  lielu prieku gan par sevis padarīto, gan par to, ka palīdzēja citiem! Lasīt vairāk
Grupas skolotājas

SEPTEMBRIS
 
Vēja spārniem paskrējis Pelēniem pirmais mēnesis dārziņā. Šajā laikā bērni jau apguvuši ļoti daudz - iepazinušies gan ar grupiņu, gan ar āra rotaļu laukumu, ar rotaļām un spēlēm, pat bijuši mazā pārgājienā ārpus iestādes teritorijas. Pelēni iemīļojuši savu skapīti, gultiņu, dvielīšus, kā arī daudzās rotaļmantiņas un pašu sanestos dabas materiālus. Esam novākuši arī ķirbju ražu! Pats galvenais iepazinušies viens ar otru! Lasīt vairāk
 
Grupas skolotājas