11.grupa - PELĪTES

Bērnu vecums 2 - 3 gadi 

Skolotājas Inga Bērziņa, Jana Stepanova

Skolotājas palīdze Daiga Ozoliņa, Ērika Konstantinova

Dienas ritms

 

 

VECVECĀKU PĒCPUSDIENA

Vecmāmiņ, par tavām siltām rokām
Šodien skan lai sirsnīgs, mīļš paldies
Par tām pasakām, zeķītēm un cimdiem
Un par dziesmām tevis mācītām.
Vectētiņ, šodien paldies gribam sacīt,
Ka māci saprast- kas labs un kas ļauns
Pa darba tikuma ceļu prati mūs vadīt
Lai dzīvi veidojot nebūtu kauns.
 

Sirsnīgi un mīļi mazie Pelēni pavadīja pēdējo janvāra dienu  ar saviem vecvecākiem. Kopā visi gāja rotaļās, dejoja un dziedāja.Sagaidot sveču mēnesi - februāri, bērni kopā ar vecvecākiem no vaska plāksnēm veidoja īpašas svecītes, ar lielu mīlestību un pilnu labu vēlējumiem.  Patīkams satraukums pārņēma ikvienu šajā dienā- gan bērnus, skolotājus un vecvecākus, mūsu grupas bērniem tie bija pirmie vecvecāku svētki. Omēm un opiem bija iespēja redzēt vidi, kurā ikdienā dzīvo viņu mazbērni. Vecvecāku acīs mirdzēja prieks un lepnums par sava mazbērna sniegumu, kā arī bērni paši bija ļoti saviļņoti  par mīļo viesu klātbūtni bērnudārzā... Lasīt vairāk

 Paldies vecvecākiem par atsaucību! 

Grupas skolotājas 


JANVĀRIS

Sniedziņš krīt, sniedziņš krīt,
Visu zemi apsegs drīz.
Sniedziņš krīt uz vaidziņiem,
Sniedziņš krīt uz pleciņiem,
Sniedziņš krīt uz kājiņām,
Iekrīt mūsu rociņās-
Ai, cik priecīgas ir tās!
 
Priecīgi arī mazie Pelēni, ziema turpina mūs lutināt. Bērni centīgi veidoja sniegavīrus, ar lāpstām tīrīja apsnigušo rotaļu mašīnu, neizpalika arī ragavas un “ābolīši”… Lasīt vairāk

Īpaši aukstās dienās, sniegu nesām grupā, lai varētu izpētīt to, arī nokrāsot ar krāsām, izmantojot dažādas palīgierīces. Saldējām arī ūdeni, veidojot ledus bumbas un krelles. Grupas telpās izveidojām izstāžu namu ar mazo Pelēnu radošiem darbiņiem… Lasīt vairāk

Mēnesi noslēdzām ar mīlestības un sirsnības pilnu pasākumu kopā ar vecvecākiem.

Grupas skolotājas


ZIEMASSVĒTKI

Ziemassvētki ir ģimenes tuvības, mīlestības, brīnumu un, protams, arī smieklu un jautrību laiks. Lai iejustos svētku noskaņā mazie Pelēni pavadīja decembra mēnesi ļoti radoši. Bērni pavadīja daudz laika ārā priecājoties par sniegu, veidojot sniegavīrus, sniega eņģelīšus un vienkārši spēlējoties. Kad ārā bija ļoti auksts mazie pelēni veidoja ielūgumus vecākiem uz svētku eglītes pasākumu un apsveikumus gan audzinātājām, gan vecākiem, gan bērnudārza personālām un citu grupiņu bērniem šajos brīnišķīgajos svētkos. Ik dienu bērni vēra vaļā adventes kalendāru, kur bija vecāku novēlējumi, un veidoja rotājumus gan grupiņas telpai, gan lielajai, krāšņajai eglei, kura sveica ik vienu bērnu ienākam bērnudārzā. Liels pārsteigums bija, kad ciemos nāca rūķi ar dāvanu maisu un mīļi visus sveica. Mazajiem Pelēniem šis laiks bija pilns mīlestības un jautrības… Lasīt vairāk

Grupas skolotājas

LATVIJAI 100
 
Novembris ir īpašs mēnesis, jo mūsu Latvijai ir 100 gadu. Arī mazie Pelēni piedalījās Latvijas dzimšanas dienai veltītajās aktivitātēs. Kopā ar visu grupiņu bērniem piedalījāmies sporta dienā par godu valsts svētkiem. Gatavojoties svētku koncertam, grupas skolotājas pagatavoja vainadziņus meitenēm un taurenīšus zēniem, protams, Latvijas krāsās. Bērni saposās un piedalījās koncertā. Piektdienā tika gatavota svētku kūka... Lasīt vairāk
Grupas skolotājas

LABO DARBU NEDĒĻA
 
Pirmie rudens mēneši skrien ļoti ātri, bet mazajiem Pelēniem tie ir brīnumu un jautrības laiks. Ejot  pastaigā uz Pils parku vērot rudens dabas parādības- krāsainās lapas, sakritušās zīles, lapkriti, bērni ievēroja ka parkā strādā sētnieki- grābj, krāmē, ved prom sakritušās koku lapas. Labo darbu nedēļas ietvaros mazie Pelēni ņemot līdzi visus darba rīkus - grābekļus, ķerras, gāja palīgā sakopt mūsu skaisto parku. Bērni ar lielu prieku un aizrautību cītīgi darbojās, gūstot  lielu prieku gan par sevis padarīto, gan par to, ka palīdzēja citiem! Lasīt vairāk
Grupas skolotājas

SEPTEMBRIS
 
Vēja spārniem paskrējis Pelēniem pirmais mēnesis dārziņā. Šajā laikā bērni jau apguvuši ļoti daudz - iepazinušies gan ar grupiņu, gan ar āra rotaļu laukumu, ar rotaļām un spēlēm, pat bijuši mazā pārgājienā ārpus iestādes teritorijas. Pelēni iemīļojuši savu skapīti, gultiņu, dvielīšus, kā arī daudzās rotaļmantiņas un pašu sanestos dabas materiālus. Esam novākuši arī ķirbju ražu! Pats galvenais iepazinušies viens ar otru! Lasīt vairāk
 
Grupas skolotājas