11.grupa - PELĪTES

Bērnu vecums 1,5 - 2 gadi 

Skolotājas Jana Stepanova, Sintija Indrika - Stalaža

Skolotājas palīdze Ligita Zālīte, Ināra Muižniece