10.grupa - PŪCĪTES

Bērnu vecums 6 - 7  gadi

Skolotājas Velga Zāmuele, Sarmīte Treija

Skolotājas palīdze Zeltīte Maizīte

Dienas ritms

 

 

PIPARKŪKU CEPŠANAS PRIEKS... Lasīt vairāk 


2016./2017. MĀCĪBU GADS

AKTIVITĀTES STARPTAUTISKAJĀ BĒRNU AIZSARDZĪBAS DIENĀ. 1.jūnijā Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā  Pūcītes kopā ar skolotājām Sarmīti Treiju un Agritu Pilāberi izrādīja labo gribu un draudzību, uzaicinot mazos Mārīšu grupas bērnus ar skolotājām uz sporta izpriecām un kustību aktivitātēm svaigā gaisā pašu rokām izveidotajā sporta mini centrā Pūcīšu grupas laukuma teritorijā. Mazie bērni mācījās socializēties citā vidē ar lielākiem bērniem, kā arī apguva jaunas pamatkustības, bet savukārt Pūcīšu grupas bērni apguva prasmi sadarboties, veikt komandas darbu, kā arī uzņemties rūpes un atbildību par mazākajiem. Pozitīvas emocijas virmoja gaisā, bērnu acīs mirdzēja prieks un apmierinājums par jauki pavadīto laiku un kopā būšanas mirkļiem... Lasīt vairāk

NOVADA SPORTA SVĒTKI. Ir saulaina, vējaina pavasara diena - Cēsu novada pirmsskolas bērnu sporta svētki. Mūsu iestādes komandā Pūcīšu grupas bērni. Sporta tērpi, cepurītes, lakatiņi košās krāsās - gluži kā krāsaini taureņi ziedu pļavā. Bērnus sagaida Karlsons un Bokas jaunkundze. Pēc apsveikuma vārdiem pasākuma vadītājs Juris Vaido aicina bērnus iesildīties kopā ar audzinātājām. Sporta disciplīnas ir daudz un dažādas - skriešana ar veiklības elementiem, rāpšanās, izlīšana, mešana. Jādarbojas gan individuāli, gan pāros, gan visiem saskaņoti kopā. Ir jautri - vienā no posmiem bumba lido grozā visiem, jo tas ir kustīgs un paskrien bumbai pretim. Noslēgumā novada izglītības metodiķe Dzintra Kozaka uzteic visus par veselīga dzīvesveida nostiprināšanu visa gada garumā un pasniedz atspirdzinājuma balvas katram sacensību dalībniekam. Uz jautājumu, vai patika un citu gadu atkal piedalītos, skan draudzīgs "Jā!" Paldies vecākiem par atsaucību, arī visiem, kas bija kopā ar sportistiem, tajā skaitā audzinātājām un auklītei! Lasīt vairāk

ZIEMASSVĒTKU GAIDĪŠANAS LAIKS. Ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Katru dienu bērni saņem rūķu vēstules. Cenšas darīt visādus darbus. Šodienas darbiņš bija piparkūku cepšana. Piedalījās arī daži vecāki, kuriem bija iespēja atnākt. Paldies vecākiem par kopīgo darbošanos ar bērniem, gatavojot un rotājot piparkūkas. Paldies par mīklu, cepamo papīru, formiņām. Paldies par krāsainajiem cukuriņiem un skaistajām glazūrām. Bērniem bija patiess prieks darboties kopā ar vecākiem, un gandarījums par galarezultātu… Lasīt vairāk

PUTRAS NEDĒĻA. No 10. - 14. oktobrim mūsu pirmsskolas izglītības iestādē notika Putras nedēļa. Visu nedēļu šī tautas dziesmiņa rotāja ēdienkarti. Bērni kopā ar pedagogiem un iestādes personālu - medmāsiņu, pavārēm, metodiķi, piedalījās dažādos pasākumos. Kopīgi skatījāmies mācību multfilmu “Par Janča punci un tīrām rokām” .Grupiņā apguvām un nostiprinājām pareizu roku mazgāšanas tehniku, mācījām “netīrelim“ Jancim pareizi mazgāt rokas...Lasīt vairāk Uzzinājām cik daudzveidīgas un garšīgas var būt putras, biezputras. No virtuves saņēmām glīti izrotātas lielās putras bļodas, tomēr pašu bērnu rotātā putra garšoja vislabāk... Lasīt vairāk  Vecāki kopā ar savu bērnu mājās rotāja šķīvi no kura bērnam garšotu vislabāk putra. Šķīvji nonāca kopīgā izstādē, par kuru visi priecājās. Vecākiem uzdāvinājām grāmatiņu - “Augļi un dārzeņi uzturā”. Kopā ar bērniem izgatavojām grāmatiņas veselīgam uzturam, un pavāru cepures. Bērni spēlēja pavārus, kafejnīcas, restorānus un ar pagatavoto rotaļu ēdienu cienāja skolotājas un vecākus. Šī apgūtā pieredze palīdzēs bērniem pareizi mazgāt rokas, iemīlēt putras, kuras bērnu uzturā ir nepieciešamas un vajadzīgas.