3. grupa - TAURENĪŠI

Bērnu vecums  6 - 7 gadi

Skolotājas Lāsma Ozoliņa, Ilva Līce

Skolotājas palīdze Ina Beriņa

Dienas ritms

logo_3_taurenisi.png 

LATVIJAS DZIMŠANAS DIENA

Ai, skaistā tēvu zeme
Tavu lielu jaukumiņu!
Ik smildziņa noziedēja
Sudrabiņa ziediņiem.

Svētku nedēļu, par godu Latvijas dzimšanas dienai, iesākām ar pašu bērnu veidoto grāmatiņu ‘’Mani labie darbi Latvijai” prezentēšanu. Visiem kopā izdevās veikt 100 labus darbus Latvijai 100.dzimšanas dienā. Svētku koncertā „Daudz baltu dieniņu!”, izdejojām un izdziedājām skaistākās dziesmas par mūsu dzimto Latviju un Cēsīm. Svētku nedēļas noslēgumā, visi kopā veidojām dzimšanas dienas kūku, kurā katrs ielika mazu Latvijas karodziņu, teikdams novēlējumu Latvijai! Lasīt vairāk

 Grupas skolotājas


MĀRTIŅI

Mārtiņdienu ieskandinājām, pārģērbjoties par ķekatniekiem un dodoties ciemos pie Bitīšu grupas bērniem. Kopā dziedājām, dejojām, gājām rotaļās un minējām mīklas. Pēc aktīvas kopīgās darbošanās, visi tika aicināti uz svētku mielastu. Paldies Bitīšu grupas saimei par jauko uzņemšanu! Lasīt vairāk

Grupas skolotājas


CIEMOJAMIES UN IEPAZĪSTAM

9. novembrī mums bija iespēja pabūt Nacionālo Bruņoto Spēku Instruktoru skolā. Bērni iepazinās ar telpām, kur karavīriem notiek gam mācības, gan atpūta. Interesanti bija aplūkot tehniku, īpašu prieku sagādāja iespēja iekāpt transporta līdzekļos. Gan bērni, gan pieaugušie tika iesaistīti aizraujošā rotaļā, kas prasīja komandas kopēju darbu. Paldies NBS Instruktoru skolai, īpaši liels paldies virsseržantam Vilnim Karlsbergam par sniegto izsmeļošo un aizrautīgo stāstījumu bērniem ekskursijas laikā... Lasīt vairāk

Grupas skolotājas 


ĀRĀ ROTAĻU MĒNESIS

"Akmentiņš lec!", "Krāsas", "Kaķis un peles"... Gandrīz katrs pieaugušais atceras šīs bērnības rotaļas. Oktobra mēnesī vecāki kopā ar bērniem veido rotaļas aprakstu, un katru dienu mums ir iespēja izspēlēt jaunu rotaļu. Rotaļas vadītājam jāuzņemās iniciatīva pastāstot par rotaļas gaitu un noteikumiem. Paldies vecākiem par atsaucību! Mums kopā izdodas! Lasīt vairāk

Grupas skolotājas


SEPTEMBRIS

Rudens ražas svētkus – Miķeļdienu, svinējām laukos, Liepas pagasta „Maizes mājā”. Iepazināmies ar dažādām labības vārpām, uzzinājām, kā senajos laikos cepa maizi, veidojām dažādus latvju rakstus no graudiem, paši cepām maizi ugunskurā, dziedājām, dejojām, gājām rotaļās un izgaršojām dažādas rudens veltes. Paldies mājas saimniecei Ainai par jauko uzņemšanu! Lasīt vairāk

Aktīvi piedalījāmies dažādās Olimpiskās dienas aktivitātēs. Kad saule un siltais laiks mūs lutināja, norūdījām savas pēdiņas. Paldies Bitīšu grupai par iespēju izstaigāt viņu sajūtu taku! Lasīt vairāk

Stādījām, audzējām, nu jāiet lūkot, cik liela raža padevusies... Lasīt vairāk

Grupas skolotājas