Iekšējās kārtības noteikumi

Iestādes nolikums

Iestādes attīstības plāns

Apmeklētāju uzturēšanās kārtība iestādē 

Cēsu pilsētas 3.pii PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS... Lasīt vairāk

Grozījums iestādes nolikumā... Lasīt vairāk

No 1.marta mainījusies vecāku maksa par ēdināšanas pakalpojumiem Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs... Lasīt vairāk

Ēdināšanas pakalpojumu pirmsskolas izglītības iestādēs nodrošina ēdināšanas uzņēmums SIA "Vectēvs", kas ar katra bērna vecākiem slēdz līgumu par bērna ēdināšanu. Cēsu novada domes lēmums par grozījumiem Cēsu novada domes 24.08.2017.lēmumā Nr. 216 "Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās"... Lasīt vairāk

Cēsu novada domes lēmums par maksas pakalpojuma apstiprināšanu interešu izglītības programmai “Peldētapmācība Cēsu novada pirmsskolas izglītības grupu izglītojamiem’’... Lasīt vairāk

Ar 2018.gada 3.aprīli mūsu iestādē tiek pieslēgts tehniskās apsardzes pakalpojums ar videonovērošanu.Lai nodrošinātu drošību, laikā no plkst.18.00 līdz plkst.19.00 iestādes teritorijā varēs ienākt pa Noras ielas vārtiem (vārti no auto stāvlaukuma puses)pārējie vārti būs slēgti, atvērtas būs tikai dežūrgrupas durvis.Plkst.19.00 iestāde tiks pieslēgta apsardzes pultij. Lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem, lūgums pēc bērna ierasties ne vēlāk kā plkst.18.50, lai līdz plkst.19.00 Jūs būtu jau ārpus iestādes teritorijas.

Domājot par bērnu drošību un pilnveidojot iestādes iekšējās kārtības noteikumusar 01.02.2017. katrā grupā ieviešam reģistrācijas lapu, kurā vecāki ieraksta un ar parakstu apliecina bērna ierašanās un prom iešanas laiku. Reģistrācija atrodas katras grupas garderobē.

Cēsu novada pašvaldības lēmums "Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās" Lasīt vairāk

Cēsu novada pašvaldības grozījumi lēmumā Nr.757 „Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs” (stājas spēkā ar 01.02.2014.) Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumi Nr. 890 " Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" (stājas spēkā ar 01.01.2014.) Lasīt vairāk