Iekšējās kārtības noteikumi

Iestādes nolikums

 

Domājot par bērnu drošību un pilnveidojot iestādes iekšējās kārtības noteikumusar 01.02.2017. katrā grupā ieviešam reģistrācijas lapu, kurā vecāki ieraksta un ar parakstu apliecina bērna ierašanās un prom iešanas laiku. Reģistrācija atrodas katras grupas garderobē.

Cēsu novada pašvaldības lēmums "Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās" Lasīt vairāk

Cēsu novada pašvaldības grozījumi lēmumā Nr.757 „Par ēdināšanas procesa organizēšanas kārtību Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un Vaives pagasta vispārizglītojošās izglītības iestādēs” (stājas spēkā ar 01.02.2014.) Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumi Nr. 890 " Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" (stājas spēkā ar 01.01.2014.) Lasīt vairāk