Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde

Noras iela 15, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Iestādes vadītāja Liene Cekula tālr.:  64121361;  28609909

Vadītājas pieņemšanas laiks - tikšanos iepriekš saskaņojot

Izglītības metodiķe Olita Āre tār.: 64121363

Vadītājas vietnieks saimnieciskajā darbā Spodra Smerotkina tālr.: 64121363

Lietvede Ilze Ambaine tālr.: 64121214

E-pasts: 3pii@cesis.edu.lv