• Ēka celta 1980. gadā pēc tipveida  projekta 12 grupām ar vietu skaitu 280 bērniem.
  • No 1980. līdz 1992. ēka atvērta Cēsu pilsētas 5.bērnudārza- mazbērnu novietnes mazajiem iemītniekiem.
  • No 1992. līdz 1997. ēkā izvietota Cēsu pilsētas Pastariņa skola.
  • No 1997.gada ēkā darbojas mūsu pirmsskolas izglītības iestāde.      

 Bērnudārza vēsture preses izdevumos: 

"Mazajiem cēsniekiem" (Padomju Druva, 1981.gada 1.janvāris)

"Veselības nedēļa bērnudārzā" (Druva, 2003.gada 25.februāris)

"Bērnudārzu ēkas atdzimst" (Druva, 2007.gada 31.augusts)

"Jauni jumti un nojumes" (Cēsu Vēstis, 2011.gada septembris)

"Uzlabota satiksmes drošība pie 3.bērnudārza" (Cēsu Vēstis, 2011.gada 28.oktobris)

"Rūpes par bērnu veselību" (Cēsu Vēstis, 2011.gada 28.oktobris)

   TOREIZ...

vesture

 

 

 

 

 

 

 

  

...UN TAGAD

bd2.JPG

bd.JPG