Rūķis RŪDIS

Pasaku tēls - RŪĶIS -  palīgs bērniem pirmsskolas programmas apguvē

Bērnība – bērnu laimīgā zeme, kurā rotaļlietas ir draugi un pasakas ir īstenība. 

Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādē 2005. gadā pārsteigumu bērniem sagādāja tekstilmākslinieces Ināras Liepas darinātā lelle RŪĶIS, kas ir paprāva bērna lielumā. Bērni šai lellei deva vārdu RŪDIS. 

Iestādes darbiniekiem ideja par bērniem tuva, interesanta un saistoša  tēla iedzīvināšanu tika auklēta un lolota vairāku gadu garumā. Aptaujā iesaistījās bērni, vecāki un darbinieki. Tika piedāvāti dažādi literārie varoņi un pasaku tēli. Vislielāko ievērību guva gadalaiku RŪĶIS.

Pasaku tēls pedagogiem ir viens no mācību līdzekļiem, kas sekmē bērnu attīstības veicināšanu, kā arī palīdz bērniem uztvert un apgūt mācību saturu. RŪĶA tēls kļuvis par iestādes simbolu, ap kuru rit bērnu dzīves organizācija, kā arī dažādas tradīcijas. Tas ir labs līdzeklis ne vien pirmsskolas programmas apguvei, bet tas palīdz arī audzināšanā, veicinot bērnos vērtību izpratni un pozitīvas īpašības: prieku dāvināt, mīlestību uz tuvāko, uzmanību, iejūtību.

Mums ir arī sava dziesma par rūķi Rūdi, kurai vārdus sacerējusi skolotāja Lauma Daugiša, mūziku - mūziķis Juris Krūze. Svētku reizēs "Dziesmiņu par Rūķi Rūdi" dzied gan skolotājas, gan vecāko grupu bērni, savukārt mazie bērni klausās - ar prieku un intresi... Lasīt vairāk

SA400006.JPG