Cēsu pilsētas 3.pii bērnu tiesību aizsardzības rīcības Protokols bērnu tiesību pārkāpumu atpazīšanai un risku novēršanai... Lasīt vairāk

Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus... Lasīt vairāk

Lēmums par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs... Lasīt vairāk

Iekšējās kārtības noteikumi... Lasīt vairāk

Iestādes nolikums... Lasīt vairāk

Iestādes attīstības plāns... Lasīt vairāk

Cēsu pilsētas 3.pii PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS... Lasīt vairāk

Iestādes Ētikas kodekss... Lasīt vairāk

Ministru kabineta noteikumi Nr. 890 " Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" (stājas spēkā ar 01.01.2014.) Lasīt vairāk